העתירה לבית המשפט העליון

בתאריך ה6/6/17 עתרו לבית המשפט העליון הארגון " נכה לא חצי בן אדם" ו השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום במטרה להשוות את קצבת  הנכות לגובה שכר המינימיום .
לטענתם החוק הקיים כיום הקובע כי נכה יחיד ללא ילדים ,בעל הכנסה שאינה עולה על 29% מהשכר הממוצע ונקבעה לו דרגת אי השתכרות של 100% ,זכאי לקבל קצבת נכות על סך 2,342 שקלים לחודש בלבד אינו חוקתי .לטענתם זהו סכום מגוכך שאי אפשר להתקיים ממנו ,וזהו חוק מפלה והם דורשים שהוא יבוטל.

הפגנות הנכים

הפגנות הנכים מתקיימות מידי שבוע ברחבי הארץ ,המפגינים חוסמים כבישים  ואף הפגינו לא פעם מול מעונם של אישי ציבור ,
בינהם ראש הממשלה בינימין נתינהו . בתאריך ה24/8/17  מחו הפעילים במאבק על ידי חסימת כבישים במרכז הארץ.
הנכים דורשים להשוות את קצבת הנכות לגובה שכר המינימום .מה שלא קרה עד היום על אף ועדות שהתקיימו בנושא .
 

הצלחנו להביא לדחיית ההצבעה על התכנית בוועדה המקומית ירושלים

הבוקר התכנסה זו הפעם השלישית הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים בראשות מ"מ וסגן ראש העיר מר מאיר תורג'מן,
לדון בתכנית בינוי 270ב' על הכפר ליפתא שבאה לכאורה ובעקבות פסיקת בית משפט לתקן, להשלים ולשפר תב"ע בתוקף זה יותר מעשר שנים – 6036 – ולהתאימה לממצאי סקר רשות העתיקות שנערך באתר.
 
כמו בדיון הקודם ב-12 ביולי וכמו בסיור שקיימה הוועדה באתר במהלך החודש האחרון,
גם היום רוב חברי הוועדה – חברי מועצת העיר ירושלים גילו תבונה ובגרות והביעו התנגדות לתכנית.
לפיכך, היא הורדה שוב בידי מקדמיה מסדר היום.
 

החוק מטיל את אחריות והסמכות בנושאי בטיחות באתרי בניה על הרשות המקומית: פקודת הרשויות המקומיות. סעיף 236 (א)

על פי החוק, האחריות והסמכות לפיקוח על בטיחותם של אתרי בנייה ומניעת תאונות היא של הרשות המקומית. 

סעיף 236 א לפקודת העיריות

(א) בענין בנינים תעשה העיריה פעולות אלה:

מוציאים את הבנקים מהכיתות!

בנק ישראל ומשרד החינוך הזמינו את איגוד הבנקים, גוף הממומן על ידי הבנקים שתפקידו קידום האינטרסים המסחריים שלהם, להיות גורם מרכזי ומשפיע על תכני הלימוד והעברת התכנים עצמם של ה"תוכנית לחינוך פיננסי" שמיועדת לכיתות ט' בשנת הלימודים הנוכחית. 
זהו מהלך פסול במהותו! לא יתכן שלגופים מסחריים בעלי אינטרס כלכלי אדיר תהיה גישה לילדנו.
במדינה בה בתי האב חייבים מעל 136 מיליארד שקל לבנקים חינוך פיננסי הוא הכרח ואנו מברכים ותומכים ברצון לשלב חינוך פיננסי במערך הלימודים אך לא ייתכן שכך יעשה הדבר. 

עמודים