מוציאים את הבנקים מהכיתות!

בנק ישראל ומשרד החינוך הזמינו את איגוד הבנקים, גוף הממומן על ידי הבנקים שתפקידו קידום האינטרסים המסחריים שלהם, להיות גורם מרכזי ומשפיע על תכני הלימוד והעברת התכנים עצמם של ה"תוכנית לחינוך פיננסי" שמיועדת לכיתות ט' בשנת הלימודים הנוכחית. 
זהו מהלך פסול במהותו! לא יתכן שלגופים מסחריים בעלי אינטרס כלכלי אדיר תהיה גישה לילדנו.
במדינה בה בתי האב חייבים מעל 136 מיליארד שקל לבנקים חינוך פיננסי הוא הכרח ואנו מברכים ותומכים ברצון לשלב חינוך פיננסי במערך הלימודים אך לא ייתכן שכך יעשה הדבר. 

הקמת מועצה לגיל הרך - שלחו מייל לחברי ועדת הכנסת לרווחה ובריאות

נתקלתם בבעייה במשלוח המייל דרך התוכנה?
מוזמנים לשלוח ישירות דרך חשבון הדואל שלכם.

גזרו והדביקו את הנוסח ורשימת הכתובות. מומלץ לשנות ולהתאים את הנוסח המוצע כדי לתת נופך אישי.
 
כותרת מוצעת:  חוק המועצה לגיל הרך - העתיד של ילדנו!
נוסח מוצע:

חברי ועדת העבודה והרווחה היקרים,

אני פונה אליך בקריאה נרגשת בידיעה שתחום הגיל הרך הוא נושא הקרוב ללבך.

הקמת מועצה לגיל הרך - שלחו מייל לחברי ועדת הכנסת לרווחה ובריאות

נתקלתם בבעייה במשלוח המייל דרך התוכנה?
מוזמנים לשלוח ישירות דרך חשבון הדואל שלכם.

גזרו והדביקו את הנוסח ורשימת הכתובות. מומלץ לשנות ולהתאים את הנוסח המוצע כדי לתת נופך אישי.
 
כותרת מוצעת:  חוק המועצה לגיל הרך - העתיד של ילדנו!
נוסח מוצע:

חברי ועדת העבודה והרווחה היקרים,

אני פונה אליך בקריאה נרגשת בידיעה שתחום הגיל הרך הוא נושא הקרוב ללבך.

יהודה אייזיקוביץ

מקים ארגון CIC להכרת המגזר החרדי, מנהל פרויקט 'וידעת היום' לחיזוק הזהות היהודית ומשתתף קבוע במפגשי שיח חילונים-חרדים.

עמודים