בלגן הוא לא פתרון

מי שחושב שבלגן הוא פתרון - לא מבין מהחיים שלו

בלגן הוא לא פתרון

אנחנו תמיד ידענו את זה  - ועכשיו כולם אומרים את זה

למה ילדי הפרחים הם משונים

ילדי הפרחים הם משונים מסיבות שונות ומשונות. לא נוכל לדון בזה ארוכות עכשיו, אולי רק ברמיזה. מדובר על שוני כזה שיש בו משונות כזו

עמודים