בלגן הוא לא פתרון

מי שחושב שבלגן הוא פתרון - לא מבין מהחיים שלו

בלגן הוא לא פתרון

אנחנו תמיד ידענו את זה  - ועכשיו כולם אומרים את זה

עמודים