הקמת מועצה לגיל הרך - שלחו מייל לחברי ועדת הכנסת לרווחה ובריאות

נתקלתם בבעייה במשלוח המייל דרך התוכנה?
מוזמנים לשלוח ישירות דרך חשבון הדואל שלכם.

גזרו והדביקו את הנוסח ורשימת הכתובות. מומלץ לשנות ולהתאים את הנוסח המוצע כדי לתת נופך אישי.
 
כותרת מוצעת:  חוק המועצה לגיל הרך - העתיד של ילדנו!
נוסח מוצע:

חברי ועדת העבודה והרווחה היקרים,

אני פונה אליך בקריאה נרגשת בידיעה שתחום הגיל הרך הוא נושא הקרוב ללבך.

הקמת מועצה לגיל הרך - שלחו מייל לחברי ועדת הכנסת לרווחה ובריאות

נתקלתם בבעייה במשלוח המייל דרך התוכנה?
מוזמנים לשלוח ישירות דרך חשבון הדואל שלכם.

גזרו והדביקו את הנוסח ורשימת הכתובות. מומלץ לשנות ולהתאים את הנוסח המוצע כדי לתת נופך אישי.
 
כותרת מוצעת:  חוק המועצה לגיל הרך - העתיד של ילדנו!
נוסח מוצע:

חברי ועדת העבודה והרווחה היקרים,

אני פונה אליך בקריאה נרגשת בידיעה שתחום הגיל הרך הוא נושא הקרוב ללבך.

קולנוע לב סמדר לא יסגר!

מאבקה של קבוצת פעילים ירושלמיים נחל הצלחה, כאשר בתום מאבק ציבורי ממושך סוכם שקולנוע סמדר הוותיק בירושלים ימשיך לפעול. האיום על פעילותו של הקולנוע הוותיק נבע מוויכוח שהתגלע, בין רשת קולנועי לב, ששוכרת שמפעילה אותו, לבין בעלי המבנה, על תנאי חידוש השכירות. חילוקי הדעות נבעו בעיקר נוכח ההשקעות הרבות הנדרשות לשיפוצו של המבנה ההיסטורי, שנבנה בשנת 1928.
גם מאבק זה כלל משלוח מיילים למקבלי ההחלטות מהמערכת לניהול מאבקים של "אנו".

עמודים