התנדבות וסיוע לנזקקים

050-9141145
מספר ההתאגדות: 580648640
שם המנהל/ת: נעמי צעירי
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית