ניהול קואופרטיב קניות אורגני

03-6096690
מספר ההתאגדות: 580521920
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: אנגלית