מועדון רכיבת אופניים תחרותית

054-8078949
מספר ההתאגדות: 580599173
שם המנהל/ת: מוחמד סובח
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: ערבית