פרויקטים קהילתיים, חינוכיים ותרבותיים

03-6096678
מספר ההתאגדות: 580513943
שם המנהל/ת: נזיה דבור
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ