מכון מחקר העוסק בצדק חברתי, סביבתי ובריאותי למען החברה הפלסטינית בישראל

04-9861171
מספר ההתאגדות: 580010403
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית