סיוע לנזקקים

03-6096676
מספר ההתאגדות: 580097665
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: מעוטי יכולת
שפות: עברית