ייזום ופיתוח מערכת שרותים קהילתיים לקשישים,
קיום שרותים תומכים לקשיש בתחומי בריאות,
תעסוקה, חברה ותרבות וכל שרות המסייע לקשיש
למצוי יכולת תפקודו בהתאם ליכולתו.

03-6096672
מספר ההתאגדות: 580094019
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית