החברה למתנ"סים של קרית אתא

04-8456712
מספר ההתאגדות: 510550775
שם המנהל/ת: אדרי איציק
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית