סיוע לנזקקים במזון ובביגוד,התנדבות ופעילויות חברתיות

052-2377781;052
מספר ההתאגדות: 580479566
שם המנהל/ת: ראובן הספל; אברהם ברם
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ