מפעל הזנה של חב"ד קרית אתצא

04-8446324
מספר ההתאגדות: 580353647
שם המנהל/ת: הרב חיים שלמה דיסקין
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: מעוטי יכולת
שפות: עברית