להחדיר אתד המודעות לבריאות טובה וכושר גופני
בקרב הציבור הדתי והמסורתי.
לטפח את תרבות הגוף, בריאות האדם, דייקנות
ומשמעת ברוח ובאוירה ספורטיבית, המחנכת
לאזרחות טובה, עפ"י מורשת היהדות.

03-6096670
מספר ההתאגדות: 580096675
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית