לימודי מוסיקה בקונסרבטוריון עצמו, בכיתות לימוד בבתי ספר יסודיים ובכיתות מוסיקה.

04-8709878
מספר ההתאגדות: 580016319
שם המנהל/ת: יוני שמעוני
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית