תמיכה בחברי העמותה וארגון כנסים וארועים

04-8705367
מספר ההתאגדות: 580210318
שם המנהל/ת: גיתה קויפמן
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית