אבחון, יעוץ וטיפול נפשי לכל הגילאים

04-9922091;04-9
מספר ההתאגדות: 580039097
שם המנהל/ת: רוני דיקר;גיל ליש
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ