מרכז חברתי לאזרחים ותיקים

04-8478124
מספר ההתאגדות: 580277713
שם המנהל/ת: מיכל קציר
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית