תמיכה פליאטיבית בחולי סרטן ואלצהיימר בבית ע"י מתנדבים

983346304-98363
מספר ההתאגדות: 580037943
שם המנהל/ת: איה הגר;מיכל ברש;איתנה דוד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית