מקהלה

052-5254211
מספר ההתאגדות: 580103323
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית