הצלת כלבים נטושים ובמצוקה

04-9531924
מספר ההתאגדות: 580463313
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית