ניהול פנימיות, מרכז חירום, בי"ס לחינוך מיוחד ומסגרות אחרות לילדים, נוער וצעירים בסיכון

04-8748100
מספר ההתאגדות: 580088995
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית