ניהול בתי ספר לריקודים סלוניים

03-6096650
מספר ההתאגדות: 580304970
שם המנהל/ת: אלבירה גולדקין;פאינה רויזמן;דנה גרצ'ין
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ