הפעלת גן ילדים יהודי-ערבי ברוח אנתרופוסופית

053-3657027
מספר ההתאגדות: 580444263
שם המנהל/ת: עדי ורד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ