"הפעלת לימודים באחריות אקדמית של אוניברסיטת
בר-אילן.הקמת מוסד להשכלה גבוהה, קיום תוכניות לימוד אקדמאיות, הענקת תארים אקדמיים."

04-6653700;1-80
מספר ההתאגדות: 580363786
שם המנהל/ת: זיו אופיר סמנכל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית