פעילות חסד וקהילה בתחומי דת, חינוך, צדקה, תרבות, ספורט, מילגות
לתלמידים, ישיבות, השכלה, בית-כנסת, בריאות.

050-7261599
מספר ההתאגדות: 580103828
שם המנהל/ת: ידידיה צור
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית