עזרה הדדית ופעילות רווחה לנזקקים לכך. העמותה מקיימת מפעל להעסקת חוסים. העמותה מפעילה בית אבות ומעון יום לאוכלוסיה המבוגרת, על מנת לתמוך בקשישי האזור ולאפשר להם להזדקן בכבוד

526089030
מספר ההתאגדות: 580129757
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית