הגברת ערכי הדמוקרטיה, הפלורליזם והסבלנות
בחברה הערבית בכלל ובקרב בני הנוער בפרט.קידום,
עידוד ופיתוח כשרונות, יצירה ואמנות בקרב בני
הנוער הערביים. טיפוח הזהות והתרבות הערבית אצל
בני הנוער והצעירים.

03-6096638
מספר ההתאגדות: 580354728
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: ערבית