קבוצות בוגרות הבוחרות, כמשימת חיים, לחיות באזורי פריפריה חברתית-עירונית וליצור יחד עם שותפים מהמקום תהליכי צמיחה קהילתיים, תוך חיזוק הכוחות הקיימים בקהילה. הפרויקטים מופעלים במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, ביניהם: מועדוני נוער, מרכזי למידה, מרכזים לילדים ולנוער בסיכון, וכדומה

077-7989340
מספר ההתאגדות: 580540607
שם המנהל/ת: ענבר קרן רטנר סמנכל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית