חינוך לאהבת הבריות, העם, המדינה, השפה והדגל. טיפוח ההכרה הלאומית והציונית לפי מורשת ישראל ותנועת "המכבי". טיפוח החינוך הגופני והרוחני. טיפוח הפרט והקבוצה בענף הספורט כדורסל במסגרת "המכבי". טיפוח תנועת הנוער הציונית "המכבי הצעיר". הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

03-6096633
מספר ההתאגדות: 580549186
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: עברית