לקדם לטפח ולעודד פעולות תרבות וחינוך ספורט
הווי יהודי, סעד ובריאות בכלל ובאיזורי בקעת
בית שאן ובקעת הירדן בפרט.

03-6096624
מספר ההתאגדות: 580031516
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית