"הקמה, פיתוח והפעלה של קהילות טיפוליות
לנפגעי סמים בישראל.
קידום אוכלוסית נפגעי הסמים בזמן ואחרי הטיפול
בקהילה הטיפולית, עד לשיקומה המלא.
סיוע למשפחותיהם והסתייעות בהן.הקניית והשכלה לאולוסיית נפגעי הסמים לשם קידום שיקומם."

04-6488222
מספר ההתאגדות: 580186351
שם המנהל/ת: ניצה אבירן;שורי שולב
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: צרכים מיוחדים
שפות: עברית