עזרה לנזקקים, חולים בודדים, אברכים. עזרה
למשפחות חד הוריות. אספקת ארוחות חמות לנצרכים.

046584552;05264
מספר ההתאגדות: 580414688
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית