קידום מעמדה החברתי- כלכלי של האישה בכפר. מלחמה בהפליה נגד נשים בכל תחומי החיים.

03-6096616
מספר ההתאגדות: 580431179
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: נשים
שפות: עברית