להקים ולהפעיל שרותים קהילתיים ואחרים לקשישים בעמק הירדן. לקדם את האינטרסים המשותפים, המיוחדים של הזקנים בעמק הירדן. לארגן מפעלי סיוע ורווחה לנזקקים מקרב הקשישים בעמק הירדן. לארגן מפעלי חינוך ותרבות לקשישים בעמק הירדן.

04-6667511; 050
מספר ההתאגדות: 580334894
שם המנהל/ת: שרה בן אדוה מזכירה; אסתי עמית מנכל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית