העמותה למען החבר הותיק במנשה. מפעילה את מועדון מילוא -מרכז לימודי חברתי לוותיקי מועצה אזורית מנשה .

04-6177351
מספר ההתאגדות: 580159978
שם המנהל/ת: רפי עגנון - מנכ"ל
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: עברית