הנצחת דמותו ופועלו של מאיר אריאל

03-5611071
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית