העמותה פעילה בשדה הלידה,אם בבית, בקהילה או בבית החולים, על מנת לעשות שינוי ממשי ומשמעותי בתנאי הלידה בישראל למען הנשים והילודים.

03-6096708
מספר ההתאגדות: 580429264
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: עברית