קידום האנטרסים של בעלי ליקויי השמיעה בקרב ערביי ישראל במדינת ישראל ברמה ארצית. להשיג תרומות למען פעילויות חברתיות וטיפול בבעיות האנשים הסובלים מליקויי השמיעה מערביי ישראל. הגברת המודעות של בעיות ליקויי השמיעה קידום פעילויות הן להורים והן לילדים לצורך תמיכה והענקת איכות חיים לאנשים אלה. הנגשת הסביבה והשתלבות בעלי ליקויי השמיעה בחברה.

04--6354017 , 0
מספר ההתאגדות: 580572352
שם המנהל/ת: שאדי עייד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית