עזרה בהסעות לבתי חולים, סיוע בקניית תרופות

054-3903690
מספר ההתאגדות: 580658276
שם המנהל/ת: גדיר אבו שרף
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: ערבית