מרכז מו"פ אזורי המשולש מקדם יזמות עסקית המבוססת על טכנולוגיות חדשניות ועתירות ידע, המרכז מגייס מדענים וחוקרים הפועלים בנושאים חשובים וחלוציים לאזור כגון: שיפור בריאות הציבור, קידום החקלאות האלטאנטיבית בחברה הערבית, קידום החינוך המדעי בקהילה על ידי חשיפת התלמידים לתחומים אלו. למרכז שיתופי פעולה עם חוקרים מהארץ ומחו"ל.

052-4209069
מספר ההתאגדות: 580174217
שם המנהל/ת: ד"ר אברהים יחייא - מנהל מדעי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון