אחדות אמיתית ושלום בין בני אדם. מעשה צדקה לרבות חלוקת אוכל צמחוני. פעולה למיגור נגע הסמים מכל סוג שהוא, לרבות סיגריות ואלכוהול.

052-4291561 , 0
מספר ההתאגדות: 580326254
שם המנהל/ת: חבר ועד - אלי תמל , ונו סנת
איזור בארץ: צפון, חיפה, כלל ארצי
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה