האגודה לרפואה סינית היא עמותה שלקחה על עצמה את נושא הרגולציה והסטנדרטיזציה של הרפואה הסינית בארץ.האגודה דואגת לקיום כנסים ולהעשרת הידע המקצועי של חבריה.
האגודה יזמה פרויקט שבמסגרתו ינתנו טיפולים ללא תשלום לניצולי שואה.

054-6310070
מספר ההתאגדות: 580317949
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה