Play2Talk הינה תוכנית חינוכית מוכרת המופעלת על ידי עמותת משחקים לשלום Games for Peace במטרה לקדם אינטראקציה חיובית בין ילדים ובני נוער המגיעים מרקעים תרבותיים שונים ועל ידי כך לשנות עמדות לחיוב, להגביר סובלנות ולהקטין גזענות. אנו פועלים בפלטפורמה הפופולרית של משחקי מחשב מקוונים המאפשרים מפגש מהנה וחיובי בין שחקנים באופן המגשר על פערי שפה ותרבות. קהל היעד הוא תלמידי ג-ח ומוריהם.

052-3872787
מספר ההתאגדות: 580590552
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: ילדים, נוער