עמותת הורים שמטרתה לעזור בגיוס כספים ותקציבים לטובת מועדון ההוקי בגבעת עדה בפרט ופיתוח ספורט הגלגליות ברחבי המועצה בכלל.

052-8219821
מספר ההתאגדות: 580454866
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: עברית