חבצלת: מוסדות החינוך והתרבות של השומר הצעיר. זרוע לעשייה, מעורבות והשפעה בחברה הישראלית. מטרותיה של חבצלת הן לקדם פעילויות בתחומי התרבות, החינוך, המדע, הספורט.

04-6309288
מספר ההתאגדות: 510490451
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: עברית