פעולות להנצחת זכרו של רותם שרביט ז"ל שנפל בקרב בלבנון, בכללן ארגון ימי ספורט, כנסים והקמת אתר הנצחה. חלוקת מלגות לתלמידים ע"ש רותם שרביט ז"ל. בין היוזמות - שיפוץ בית החיילים הבודדים בקיבוץ ברקאי

050-8559733, 05
מספר ההתאגדות: 580312056
שם המנהל/ת: קרן, שני
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון