הענקת אינפורמציה וכלים רלוונטים לחברה הערבית בהתמודדות עם סוכרת נעורים

050-5601500, 05
מספר ההתאגדות: 580631851
שם המנהל/ת: יסמין מג'דלה מנהלת מתנדבים
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית