עזרה וסיוע לחולי מחלות ממאירות והוריהם מבחינה כספית, סוציאלית, נפשית ורפואית; הדרכה והסברה על מחלות ממאירות.

050-5661403, 04
מספר ההתאגדות: 580455707
שם המנהל/ת: הנאה קעדאן
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה