מרכז לטיפוח יזמות עסקית באזור המשולש. מטרתו העיקרית הינה לעודד צמיחה כלכלית, לסייע בהקמת עסקים חדשים ובפיתוח והרחבת עסקים קיימים.

052-8509117,04-
מספר ההתאגדות: 580305886
שם המנהל/ת: ג'מאל מג'אדלה - מנכ"ל, ערין בדראן - מנהלת המשרד
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון